Splošni pogoji poslovanja


Ti s plošni pogoji poslovanja urejajo delovanje spletn ih trgovin Immerlog ( www.immerlog.com ) in Nordpro ( www.nordpro.eu ) ter medsebojne pravice in obveznosti uporabnika spletnih trgovin (v nadaljevanju:  kupca) ter ponudnika izdelkov, ki izhajajo iz uporabe navedenih spletnih strani in opravljenih nakupov prek spletnih trgovin. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 61/06 in spr.), Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 in spr.) ter drugo veljavno zakonodajo.

 

Spletni trgovini Immerlog in Nordpro upravlja družba Nelcomm spletna prodaja d.o.o., s sedežem na naslovu Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana, matična številka: 8749523000, davčna številka: SI 11769645 (v nadaljevanju: prodajalec).

 

S klikom na spletno stran in pregledovanjem vsebin na spletni strani www.immerlog.com ali www.nordpro.eu (v nadaljevanju: spletna stran) se šteje, da je kupec seznanjen s temi Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

Prodajalec si pridružuje pravico, da Splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni tako, da spremenjeno različico objavi na spletni strani. Spremembe Splošnih pogojev veljajo in zavezujejo kupce od dneva objave spremembe dalje. V primeru nestrinjanja s Splošnimi pogoji, mora kupec prenehati uporabljati spletno stran.

 

Izdelki v spletni trgovini so predstavljeni s fotografijami. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelkov.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Družba Nelcomm d.o.o. si kot upravljavec spletnih strani prizadeva, da bi bile informacije, ki so objavljene ali kako drugače dostopne na spletnih straneh, točne, ažurne in redno posodobljene.

 

Družba Nelcomm d.o.o. si prizadeva, da bi spletne strani delovale nemoteno in da bi bila zagotovljena njihova čim večja razpoložljivost in dostopnost, vendar ne odgovarja za morebitno zamudo pri ažuriranju objavljenih informacij. Družba Nelcomm d.o.o. prav tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabnikom spletnih strani kot posledica rednega tehničnega vzdrževanja, npr. zaradi začasnih napak v delovanju spletnih strani ali v primeru, da bi bila njihova uporaba začasno onemogočena. Družba Nelcomm d.o.o. si bo prizadevala vse napake odpraviti v najkrajšem možnem času.

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebine spletne strani so lahko varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Ur. l. RS, št. 21/95 in spr.) ali kot drugi predmeti varstva s pravicami intelektualne lastnine.

 

Logotipi in drugi identifikacijski znaki, ki so objavljeni na spletni strani, so lahko varovani kot blagovne oziroma storitvene znamke v skladu z Zakonom o industrijski lastnini – ZIL-1 (Ur. l. RS, št. 51/06 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Kakršnakoli uporaba teh znakov brez izrecnega pisnega soglasja njihovih imetnikov lahko pomeni kršitev izključnih pravic intelektualne lastnine.

 

VRSTE UPORABNIKOV SPLETNE TRGOVINE

Ti splošni pogoji poslovanja so namenjeni vsem uporabnikom spletne strani in spletne trgovine na naslovih www.immerlog.com in www.nordpro.eu.

Z vstopom v spletno trgovino postane kupec obiskovalec spletne trgovine, z registracijo v spletno trgovino pa postane registriran uporabnik. Ob prijavi v sistem spletne trgovine ima kupec možnost pridobiti uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, in geslo, s katerima ob vsakem obisku spletne trgovine dostopa do svojega računa. Uporabniško ime in geslo kupca nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Kupec se lahko kot uporabnik registrira tako preko spleta kot tudi preko mobilne aplikacije. Če kupec opravi nakup kot gost, mu uporabniškega profila ni treba ustvariti.

 

Registracija je možna tudi med postopkom nakupa. Če želi kupec svoj naslov elektronske pošte naknadno spremeniti, mora zahtevek za spremembo naslova nasloviti na elektronski naslov info@nelcomm.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena v najkrajšem možnem času, o čemer bo kupec obveščen preko elektronske pošte.

 

Nakup izdelkov se lahko izvede tudi neposredno pri družbi Nelcomm d.o.o. z naročilom na elektronski naslov info@nelcomm.si ali preko telefonske številke 01/ 546 18 75 znotraj delovnega časa.

 

CENE IZDELKOV

Vse cene izdelkov so navedene v EUR in NE vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). Cene so zagotovljene za dan naročila in se lahko dnevno spremenijo brez predhodnega obvestila.

 

V primeru spremembe cene izdelka tekom obdelave naročila, se prodajalec zavezuje o tem obvestiti kupca. V tem primeru bo prodajalec poskušal na najboljši možen način zagotoviti ustrezno rešitev v obojestransko zadovoljstvo.

 

V primeru, da nakup opravi oseba, ki je zavezanec za DDV, je le-ta ob registraciji ali nakupu zaradi pravilne izstavitve računa dolžna navesti svojo davčno številko.

 

NAROČANJE IZDELKOV

Naročanje preko spletne strani poteka 7 dni v tednu in 24 ur na dan. Kupec lahko izbira med izdelki, predstavljenimi v spletni trgovini, ki so razvrščeni v različne kategorije.

 

Kupec si izbrane izdelke shrani v nakupovalni košarici. Vsebino nakupovalne košarice lahko kupec naknadno spreminja, in sicer tako, da izdelke dodaja, jih briše ali spreminja njihovo količino. Ko je izbira izdelkov v nakupovalni košarici dokončna, kupec sledi navodilom za izvedbo naročila. S klikom na gumb »plačaj takoj« kupec potrdi naročilo in odda zavezujočo ponudbo za nakup izdelkov, zbranih v  nakupovalni košarici.

 

V potrditev naročila kupec prejme elektronsko sporočilo na vpisan naslov elektronske pošte. Za generiranje potrditvenega maila o naročilu se kupcu ni treba registrirati. Če je kupec registriran, ima možnost pregleda vsebine vseh svojih sedanjih in preteklih naročil. V kolikor se kupec na spletni strani ne želi registrirati niti kot obiskovalec oziroma gost, lahko želeno blago naroči tudi preko elektronske pošte ali telefona 01/ 546 18 75 znotraj delovnega časa.

 

POTRDITEV NAROČILA IZDELKOV

Prodajalec v roku največ 2 delovnih dneh naročilo kupca pregleda in preveri dobavljivost naročenega blaga. V primeru dobavljivosti izdelkov prodajalec potrdi naročilo in obvesti kupca o predvidenem roku dostave po telefonu ali elektronski pošti. Ko prodajalec kupcu potrdi naročilo, je prodajna pogodba med kupcem in prodajalcem sklenjena. V primeru nedobavljivosti izdelka zaradi različnih razlogov (med katere spadajo tudi razlogi višje sile, kot npr. pandemija), prodajalec zavrne naročilo in o tem obvesti kupca.

 

ODPREMA IZDELKOV

Prodajalec na dogovorjen način in v dogovorjenem roku odpošlje naročene izdelke z vsemi potrebnimi in zahtevanimi dokumenti.

Kupec je dolžan zagotoviti pravilnost naslova dostave in telefonske številke.

V meniju »dostava« so navedeni tudi morebitni stroški dostave.

 

PLAČILO IZDELKOV

Kupec lahko v postopku naročanja izbere naslednje načine plačila:

·         nakazilo neposredno na račun prodajalca po izdanem predračunu

Po potrditvi naročila kupec prejme predračun preko elektronske pošte, izdelek pa se kupcu odpremi šele po prejemu potrdila o plačilu oz. prejemu sredstev na račun prodajalca.

·         s kreditno kartico (Mastercard ali Visa)

Po izvedenem plačilu s kreditno kartico in po prejemu potrdila o plačilu oz. prejemu sredstev na račun prodajalca, se kupcu na podlagi skupnega dogovora odpremi želene izdelke.

 

Izdelki se dostavijo kupcu po prejemu celotne kupnine. Izdelki preidejo v last kupca s trenutkom izročitve izdelkov.

 

ROK PLAČILA

Kupec je dolžan izdelke plačati takoj in v celoti. V primeru večjih nakupov se kupec in prodajalec lahko dogovorita tudi za drugačen dogovor glede plačila.

 

V primeru, da se po predračunu ne poravna celotni znesek nakupa, se rok plačila preostalega dela kupnine določi z dogovorom med kupcem in prodajalcem. V tem primeru prodajalec dostavi kupcu naročene izdelke šele po prejemu celotne kupnine.

 

Prodajalec lahko odstopi od pogodbe s kupcem, če plačilo s strani kupca ni bilo izvedeno v celoti.

 

DOBAVA IN DOSTAVA IZDELKOV

Prodajalec zagotavlja hitro dobavo vseh naročenih izdelkov iz prodajalčeve zaloge. Dobavljivost izdelkov je navedena pri posameznih artiklih. Vse oznake o dobavljivosti so informativne.

 

Dostava izdelkov je omejena na ozemlje držav članic EU. Ob sobotah, nedeljah in praznikih se dostava ne izvaja. Stroški dostave so vključeni v ceno izdelka, razen če se prodajalec in kupec izrecno dogovorita drugače.

Možen je tudi osebni prevzem naročenih izdelkov po predhodnem dogovoru kupca in prodajalca o času in kraju prevzema.

 

Dostava se izvrši na naslov, ki je naveden pri potrditvi naročila. V primeru posebnih zahtev je kupec dolžan le-te navesti v posebnem zavihku »naslov za dostavo«. V primeru, da kupec v dogovorjenem terminu ne prevzame izdelkov, se izdelek vrne v skladišče. Ponovna dostava se organizira na stroške kupca.

 

·        Izdelki iz zaloge bodo odposlani najkasneje v dveh delovnih dneh. V primeru večjega števila naročil za enak izdelek ali edini izdelek na zalogi, se čas dobave lahko podaljša. V tem primeru ima prednost dobave prvo oddano naročilo, ostala naročila pa se po dogovoru s kupcem izvedejo v najkrajšem možnem času. V primeru, da zaloga poide, prodajalec kupca nemudoma obvesti in sporoči možen dobavni rok za naročene izdelke ali se mu predstavi ostalo ponudbo.

Čas dobave se lahko podaljša tudi iz razloga višje sile (kot npr. pandemija).

·         Izdelke, ki niso na zalogi , prodajalec dostavi kupcu v najkrajšem možnem času po dogovoru s kupcem.

 

PRAVICA KUPCA DO VRAČILA IZDELKOV

Kupec, ki šteje za potrošnika po Zakonu o varstvu potrošnikov, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok začne teči z datumom prevzema izdelkov. Izjavo, da odstopa od pogodbe, mora kupec poslati prodajalcu na elektronski naslov info@nelcomm.si.

 

Kupec mora izdelke vrniti prodajalcu nepoškodovane, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njegova količina zmanjšala brez krivde kupca. Kupec do vračila izdelkov le-teh ne sme uporabljati. Prodajalec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov, namenjenih vračilu, za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

 

Kupec mora izdelke, ki jih je že prejel, vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslane izjave o odstopu od pogodbe (nakupa). Kupnino za vrnjen izdelek se kupcu nakaže na njegov transakcijski račun najkasneje v 14 dneh od prejema izjave o odstopu. Rok vračila kupnine se lahko podaljša, če v navedenem roku prodajalec ni prejel vrnjenega blaga ali dokazila, da je kupec poslal blago.

 

Morebitne stroške vračila oziroma prevoza krije kupec. Kupec izdelke vrne prodajalcu na skupaj dogovorjen naslov.

 

REKLAMACIJA IN STVARNE NAPAKE

Po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) je napaka stvarna:

-          če blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

-          če blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

-          če blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

-          če je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Stvarno napako lahko kupec uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, neodvisno od tega, ali je bila zanj izdana garancija.

 

Stvarno napako mora kupec uveljavljati v roku dveh (2) mesecev od odkritja napake. V obvestilu mora napako natančno opisati in obvestilo poslati na elektronski naslov info@nelcomm.si ali pisno na sedež podjetja Nelcomm d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana.

 

Kupec mora obvestilu o stvarni napaki priložiti sledeča dokazila:

-          dokazilo o nakupu blaga (račun in potrdilo o plačilu);

-          dokazilo o času prevzema blaga, če se datum prevzema razlikuje od datuma nakupa;

-          obvestilo kupca o stvarni napaki z dokazilom o njegovi vročitvi prodajalcu;

-          morebitno komunikacijo med kupcem in prodajalcem;

-          mnenje sodnega izvedenca oziroma drugi dokazi, s katerimi dokazuje obstoj stvarne napake.

Po poslanem obvestilu mora kupec prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

 

Po ustreznem obvestilu in omogočenem pregledu izdelka ima kupec pravico zahtevati kateregakoli od naslednjih jamčevalnih zahtevkov:

 

-          odpravo napake na izdelku ali

-          vračilo dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

-          zamenjavo izdelka z napako z novim brezhibnim izdelkom ali

-          vračilo plačanega zneska.

 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake, ki se pojavijo po dveh (2) letih od izročitve izdelka.

 

Kupec lahko blago reklamira tudi v primeru, da je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali izdelek kako drugače odstopa od kupčevega naročila.

Reklamirani izdelki se v čim krajšem času vrnejo prodajalcu na način in naslov po dogovoru med prodajalcem in kupcem.

 

REKLAMACIJA POŠKODOVANIH POŠILJK

V primeru, da je paket, v katerem je bil izdelek poslan, poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavljavcu blaga. Skupaj bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

 

GARANCIJA

Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu, njegovem pooblaščenem servisu ali neposredno pri prodajalcu na podlagi izdanega garancijskega lista. Za izdelek, za katerega je izdana garancija, prodajalec, ob izpolnjevanju garancijskih pogojev in v garancijskem roku, kupcu jamči za brezhibno delovanje izdelka. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji, navedeni v garancijskem listu, ki je priložen izdelku.

 

Če izdelek, za katerega je izdaja garancije obvezna, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu, lahko kupec na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov v garancijskem roku od prodajalca zahteva najprej odpravo napak. Prodajalec se zavezuje, da bo napake pri delovanju izdelka, ki bi se pojavile v garancijskem roku, na svoje stroške odpravil sam, v času, ki ne bo daljši od 45 dni, in ki začne teči z dnem prejema reklamiranega izdelka. Če izdelek ni popravljen v 45 dneh, mora prodajalec kupcu zamenjati izdelek z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če prodajalec v roku ne popravi ali zamenja izdelka, lahko kupec odstopi od pogodbe in zahteva vračilo kupnine.

 

PRITOŽBE IN SPORI

Kupec lahko morebitno pritožbo naslovi na družbo Nelcomm d.o.o. po telefonu ali na elektronski naslov info@nelcomm.si . Pritožba se lahko odda tudi pisno na naslov Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana.

 

Prodajalec mora v roku 5 delovnih dneh potrditi prejem pritožbe in kupca obveščati o poteku pritožbenega postopka. Prodajalec si bo prizadeval pritožbo rešiti v čim krajšem možnem času. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 

Prodajalec in kupec si prizadevata po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo možna, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem pristojno sodišče, na območju katerega bi bilo treba izpolniti obveznost, ki je predmet spora.

 

 

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Družba Nelcomm d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

Skladno z uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES družba Nelcomm d.o.o. objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL


VELJAVNOST

Ti Splošni pogoji veljajo od 8.10.2021